Nanovlákna

Firma se zapojila do projektu Výzkum a Vývoj nanovlákenných struktur v souladu se současnými trendy a aby se tak stala konkurenceschopná na trhu

Tento krok vyžadoval vyčlenení technicko-provozního teamu v provoze fy a také v laboratořích partnerských subjektů, uzká spolupráce a výměna poznatků vedla k cílenému výsledku.

Partneři

Nanoprogres

Nanoprogres

Kontaktní a jednací místo pro Prahu
Ukrajinská 1488/10
101 00 Praha 10

Tel.: 271 016 201
e-mail: info@nanoprogres.cz

Liliana Berezkinová, manažerka pro obchod a marketing
berezkinova@nanoprogres.cz

Student Science

Student Science, s.r.o.

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
člen představenstva, manažer projektu č. 2 a č. 6,
vedoucí odborné rady a odborný garant klastru

e-mail: evzen.amler@lfmotol.cuni.cz
www.studentscience.cz/


Projekty 2013-14

Členství v klastru Nanoprogres umožňuje se aktívně zapojit do projektu Výzkum a vývoj v oblati aplikované nanotechnologie ve zdravovýrobě, klastr se stal základnou pro neformální výměnu poznatků a vědomostí všech členů v oblasti výroby a aplikace funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a to vzhledem k zaměření výroby fy hlavně pro účely zdravotníctví a medicíny. Team pracovníku vyčleněný pro aplikovaný výzkum v oblasti výroby hygienických zdravotníckých potřeb realizoval ideu tranfer technologii v oblasti zdravovýroby k cílenému produktu. Členové teamu realizovali pilotní strojovou výrobu manulně zhotoveného prototypu dámské hygieny s doloženou ůčinnosti principu, funkčnosti řízeného uvolňování těkavých látek v nanostruktůrach. Technologie principu řízeného uvolňování těkavých látek v nanovlákenných strukturách byla dále vedena do patentového stádia.

Projekty 2015

Proběhla jednání s dalším partnerem Student science pro realizaci transferu technologie řízeného uvolňování těkavých látek do zdravitníckých potřeb s cíleným účinkem léčivým.

Tento zdravotnicky výrobek nemá již jenom healingový účinek, ale spíše je cíl dosáhnout léčivých ůčinku, prevence proti onemocněníní a atívními látkami zajistit rovnováhu bioflory v danem místě. Aplikovaný výzkum bude dále veden k manuálně zhotovenému protototypu funkcionalizovaného výrobku a preklinickým testům.