Odpady

Dne 1. 3. 2015 bude v průmyslovém areálu RICO v Mostě zahájen provoz zařízení ke sběru a výkupu odpadů s předpokládanou kapacitou cca. 20 000 tun přijatých odpadů ročně.

Přehled druhů vykupovaných odpadů:

 Katalog odpadů